• THỊ OÀNH NY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP

   CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 • TRƯƠNG NGỌC HÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP

 • PHAN NHƯ HUỲNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP

   TỔ TRƯỞNG KHỐI LÁ

 • NGUYỄN THÙY THÚY HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Giới thiệu sơ bộ:

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG

 • LÊ THỊ MAI KHƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NHÂN VIÊN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   KẾ TOÁN+ VĂN THƯ

 • PHÙNG THỊ KIỀU NHI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Giới thiệu sơ bộ:

   HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỞNG

   BÍ THƯ CHI BỘ

 • PHẠM THỊ BÍCH QUÝ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIÁO VIÊN+BAN THANH TRA NHÂN DÂN

 • TRẦN HẠNH UYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP

 • LÂM THỊ LÝ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP

 • NGUYỄN THỊ THÙY LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP

   TỔ TRƯỞNG KHỐI MẦM -CHỒI

   BÍ THƯ CHI ĐOÀN

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng trước : 182