ĐÁNH GIÁ NGOÀI 2015

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐOÀN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON

NĂM 2015 ĐOÀN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ NGOÀI VỀ TRƯỜNG HOA LAN. KIỂM ĐỊNH 5 TIÊU CHUẨN TRONG 5 NĂM TỪ KHI THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ 5 NĂM SAU SẼ VỀ KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ LẠI (NĂM 2019)


Khóa học
Cảm nhận học viên