ĐOÀN THANH NIÊN

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12

NGÀY THÀNH LẬP QUẬN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12. CÔ TRÒ NHÀ TRƯỜNG VIẾNG, THẮP NHANG TƯỞNG NIỆM CÁC BẬC ANH HÙNG DÂN TỘC ĐÃ HY SINH TRONG CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CỨU NƯỚC TẠI " NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM".


Khóa học
Cảm nhận học viên