HÀNH TRÌNH DÃ NGOẠI

MẤY CHỊ EM TRANH NHAU ĂN SẦU RIÊNG

ĐÂY LÀ CUỘC HÀNH TRÌNH "TRÊN ĐẤT PHÙ SA". NẾU CÓ DỊP VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG BẾN TRE MỜI CÁC BẠN GHÉ THĂM ĐỊA DANH NỔI TIẾNG VỚI HOA THƠM, TRÁI NGỌT, VỚI VƯỜN CÂY KIỂNG, CÂY GIỐNG CỦA HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE NHÉ.


Khóa học
Cảm nhận học viên